ვინ ვართ ჩვენ?

PRoFit Lab - არის მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკონსულტაციო კომპანია, რომელიც მცირე და საშუალო კომპანიებს სთავაზობს მომგებიან თანამშრომლობას და ზრუნავს მათი ბიზნესის განვითარებაზე

PRoFit Lab -ის გუნდი დაკომპლექტებულია პროფესიონალებისგან, რომლებიც გამოცდილებისა და ინოვაციების მომგებიანი შერწყმით აღწევენ სასურველ მიზნებს.

PRoFit Lab - მიისწრაფვის გახდეს სანდო რეპუტაციის მქონე საკონსულტაციო კომპანია კლიენტის ბიზნეს საჭიროებებზე მორგებული სერვისების, დაგროვილი გამოცდილებისა და თანამშრომლების პროფესიონალიზმის დახმარებით.

მისია

PRoFit Lab - ის მისიაა დაეხმაროს მცირე და საშუალო კომპანიებს გახდნენ მომგებიანი , მოკლე დროში მოიპოვონ ბაზარზე ლიდერის პოზიცია და მიაღწიონ მდგრად განვითარებას.

სტრატეგიული მიზნები

  • ცნობადობის მოპოვება

  • კლიენტების მოზიდვა და მათი ლოიალობის მოპოვება

  • დაინტერესებულ პირთა ჯგუფებთან პარტნიორული ურთიერთობის ჩამოყალიბება

ჩვენი კორპორაციული ღირებულებებია

ინოვაცია: PRoFit Lab მიისწარფვის ინოვაციური იდეების მოზიდვისაკენ, ღიაა ახალი გამოწვევებისათვის და უზრუნველყოფს ტექნოლოგიური პროგრესის პრაქტიკაში დანერგვას.

პარტნიორობა: PRoFit Lab ზრუნავს კომპანიის მიმართ დაინტერესებულ პირთა ჯგუფებთან სამართლიანი, გამჭვირვალე და გრძელვადიანი პარტნიორული ურთიერთობის ჩამოყალიბებაზე.

მდგრადი განვითარება: PRoFit Lab ცდილობს უზრუნველყოს როგორც კლიენტებისა და სხვადასხვა პარტნიორების,ასევე საკუთარი მდგრადი განვითარება.

შეხედულებები

PRoFit Lab როგორც კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე ორგანიზაცია, ცდილობს დააბალანსოს კომპანიის მიმართ ყველა დაინტერესებული მხარის : თანამშრომლების, კლიენტების,პარტნიორების და მთელი საზოგადოების ინტერესები. ასევე ცდილობს შეამციროს გარემოზე მავნე ზემოქმედება და ჩაერთოს გარემოსდაცვის პროექტებში.

სტანდარტები

საუკეთესო საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისიწნებით PRoFit Lab-ში შექმნილია ეთიკის კოდექსი და შინაგანაწესი.

CSR

PRoFit Lab ცდილობს დააბალანსოს ეკონომიკური, სოციალური და გარემოსდაცვითი მიზნები . ამის მისაღწევად კომპანიაში დანერგილია კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის პოლიტიკა, რომლის ფარგლებში ვახორციელებთ სხვადასხვა სახის პროექტებს და აქტივობებს.

PRoFit Lab - ის მიმართ დაინტერესებული პირების ყველა ჯგუფის მიმართ კომპანიას გააჩნია სამართლიანი თანამშრომლობის პასუხისმგებლობა, რაც ზოგ შემთხვევაში გამოიხატება ვოლუნტარისტული სამუშაოების შეთავაზებით მოწყვლადი ჯგუფებისათვის და გარემოზე მავნე ზემოქმედების შემცირებაზე ზრუნვით, ასევე - სხვა აქტივობებით.

ვიდეო ჩვენი კომპანიის შესახებ